Handreiking voor professioneel gedrag

De Geneeskundestudent13 november 2016

Het afgelopen jaar heeft De Geneeskundestudent een inventarisatie gedaan bij alle faculteiten omtrent professioneel gedrag in het curriculum. Daar viel allereerst bij op dat de curriculum makers andere ideeën hebben bij het onderwijs dan dat door de studenten ervaren wordt! Daarnaast blijkt het voor veel studenten erg moeilijk te zijn om andere aan te spreken of een melding te maken bij de faculteit als er sprake is van onprofessioneel gedrag. Omdat voorkomen beter is dan genezen is De Geneeskundestudent het afgelopen druk bezig geweest met het schrijven van een Handreiking professioneel gedrag voor geneeskundestudenten. Hierin staan casus beschreven die veel van jullie zullen herkennen uit de praktijk. Na iedere casus staan een aantal suggesties wat te doen in zo’n situatie. In veel gevallen open deuren, maar een doel van deze handreiking is ook om de discussie op gang te brengen over aanspreekgedrag. Zo publiceerde de KNMG afgelopen week het document optimaal functioneren voor artsen waarin ook wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat de skills voor professioneel handelen al in de studie worden aangeleerd, waaronder elkaar aanspreken. Om de discussie meer vorm te geven zal in januari ook een discussie avond worden gehouden over dit thema, waarvoor alle studenten zijn uitgenodigd hun ervaringen te delen.  Daarnaast zal De Geneeskundestudent zowel het rapport over professioneel gedrag in het curriculum als de Handreiking terugkoppelen naar alle faculteiten de komende maanden om ook op die manier veranderingen te bewerkstelligen. Meer informatie over de debatavond en de Handreiking is te vinden op onze website en de Facebookpagina!

Lees hier de handreiking: Handreiking voor professioneel gedrag