Weblog

 • De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf heden formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.

 • SAMENWERKING VOOR ARTS VAN DE TOEKOMST

 • 13 augustus 2017

  Uitgelicht augustus 2017

  Op 13 juni vond een gesprek plaats op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) n.a.v. de door ons verstuurde brief omtrent de instroom in de studie geneeskunde. Naast DG, de LAD en de NFU was daar ook het LMSO, uitgenodigd door de NFU, aanwezig.

  In het gesprek hebben we duidelijk gemaakt dat we ons grote zorgen maken om de verdubbeling van het reservoir van basisartsen in de afgelopen jaren tot ruim 5100 waarvan 10% werkeloos thuis zitten. Dit vinden we niet alleen ontzettend vervelend voor de betreffende artsen, maar ook een verspilling van kapitaal. Waar het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) zich al jaren redelijk lijkt te houden aan de door het Capaciteitsorgaan opgestelde adviezen betreffende de vervolgopleiding, heeft OCW zich niet aan deze adviezen gehouden waardoor de instroom momenteel ons inziens structureel te hoog is. Hoe dat reservoir van 5100 basisartsen precies is opgebouwd is niet geheel duidelijk. De NFU kaartte aan dat een reserve echter wel wenselijk is om snelle schommelingen snel op te vangen. Echter was er tot een paar jaar terug een reserve van 2700 basisartsen en het is die verdubbeling waar wij ons zorgen over maken.

  Verder werd besproken dat de werkloosheid onder artsen maar 1,8% is waar dit gemiddeld onder WO geschoolden 7% is. Van die 1,8% is echter wel 2/3de basisarts en ook dat aantal is in die paar jaar verdubbelt naar ruim 500 basisartsen. Bovendien zit in die 7% gemiddeld ook vele andere WO opleidingen die qua instroom helemaal niet lijken te kijken naar de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, en waar bovendien de opleiding geen 30.000 euro per jaar per student kost. De NFU en LMSO hebben meerdere malen benadrukt dat er meer moet gebeuren dan enkel de instroom verlagen om dit probleem aan te pakken. Dit hebben wij beaamd en bij het OCW aangekaart dat dit zeker iets is waar wij ons van bewust zijn. Hier werken wij ook al aan door bijvoorbeeld onze portefeuille beroepskeuze en het organiseren van de invitational op 27 juni met alle betrokken partijen. Wij denken echter dat het één het ander niet uitsluit en willen graag op meerdere gebieden tegelijkertijd hiermee aan de slag.

  OCW is nu met meerdere partijen in gesprek maar vindt het lastig om nu midden in politieke onduidelijkheid een beslissing te nemen als dat wellicht niet strookt met het nieuwe regeerakkoord. Verder heeft OCW om nog wat doorberekeningen van scenario's gevraagd aan het Capaciteitsorgaan die binnenkort worden verwacht. Voor deze resultaten zullen wij ook zelf contact opnemen met het Capaciteitsorgaan. Daarnaast denken wij dat het erg verhelderend zou zijn om preciezer te weten waar die groep van 5100 basisartsen precies uit bestaat dus ook dat zullen wij net als de NFU en het LMSO verder gaan uitzoeken.

  Concluderend kunnen we stellen dat dit een nuttig eerste gesprek is geweest waar wij onze standpunten hebben kunnen toelichten en duidelijk hebben kunnen maken dat wij graag met het OCW verder blijven praten over dit thema. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij jullie uiteraard verder op de hoogte houden!

 • Beste leden,

 • Beste leden,

 • Stel we zouden je vragen om de beste, net afgestudeerde arts die je kent aan te wijzen? Wie zou je dan kiezen? En belangrijker nog: waarom? De Geneeskundestudent en het Erasmus MC starten een competitie voor de beste jonge dokters van Nederland. Een competitie met een knipoog! Want, wat maakt een arts eigenlijk goed? En wie bepaalt dat? Hoe bepaal je de kwaliteiten van een arts en kan dat eigenlijk wel? Zouden patiënten dezelfde keuze maken? Vragen waar we middels een ludieke competitie de discussie over willen starten. Daarom wordt er – in voorbereiding op de competitie – het interactieve symposium “De beste jonge dokter” georganiseerd. Patiënten, studenten en opleiders gaan de discussie aan over hoe de beste jonge dokter eruit moet zien. Wil jij ook jouw stem laten horen een mee doen aan deze discussie, geef je dan gratis op voor het evenement! Kijk op onze facebookpagina voor meer info

  Aanmelden kan via: https://www.erasmusmc.nl/beste-jonge-dokter/symposium1/aanmelden/

  Voor meer info zie: www.erasmusmc.nl/beste-jonge-dokter

  Vragen? Mail naar: bestejongedokter@erasmusmc.nl

 • De Geneeskundestudent probeert zich in te zetten voor alle geneeskundestudenten, ook voor hen die binnenkort lid af zullen worden en als arts aan de slag zullen gaan. Echter is deze overgang van student naar basisarts nog niet zo makkelijk en komt er een hoop bij kijken. Daarom organiseert DG op vrijdag 9 juni een masterclass: van bull naar baan! Gedurende deze middag kun je workshops volgen, krijg je lezingen en zal er een informatiemarkt zijn waarbij we je op weg helpen met deze overgang. Zo krijg je een update over de laatste stand van zaken op de arbeidsmarkt, kun je je CV laten checken, krijg je tips voor je sollicitaties maar praten we je ook bij over waar je financieel en verzekeringstechnisch nu allemaal rekening mee moet gaan houden. Inschrijvingen openen binnenkort via onze website. Hou voor de inschrijvingen, kosten, locatie en de laatste inhoudelijke updates onze Facebookpagina in de gaten. LET OP: er is maar beperkt plek dus wees er snel bij!

 • 02 april 2017

  Arbeidsmarkt update

  Al ruim 1,5 jaar zet DG zich in voor de huidige arbeidsmarkt voor basisartsen. In die tijd hebben we meerdere artikelen gepubliceerd en zijn we achter de schermen met veel externen in gesprek geweest. Onder andere over het versturen van een brief aan toenmalig minister van OCW, mevrouw Bussemaker. Samen met onze belangrijkste partner op dit gebied, de LAD, is begin maart bijgevoegde brief verstuurd, mede ondersteund door de KNMG, DJS, LOVAH, LOCA en het LMSO. In deze brief pleitten we voor een instroom die past bij de berekeningen zoals die iedere drie jaar gedaan worden door het Capaciteitsorgaan, gebaseerd op doorberekeningen voor de komende jaren. In de brief onderstrepen we hoe belangrijk het is dat geneeskundestudenten een eerlijke kans maken om hun droom om als arts te werken kunnen verwezenlijken! En niet alleen is onze brief goed aangekomen, we hebben ondertussen al een uitnodiging ontvangen om de brief en onze standpunten op het ministerie van OCW te komen toelichten. We houden jullie uiteraard van deze ontwikkelingen op de hoogte!

 • De afgelopen weken kunnen gerust hectisch genoemd worden bij De Geneeskundestudent. We hebben 2145 nieuwe leden geworven tijdens de introductieperiode bij de faculteiten. Daarnaast vond 8 oktober ons succesvolle event 'Arts in ontwikkeling' plaats met meer dan 450 bezoekers. Zowel studenten, A(N)IOS, docenten, beleidsmakers en opleiders waren bij deze kick-off. Tijdens deze dag wilden we stress en burn-out op een positieve manier benaderen, en dat is ruim gelukt met o.a. een indrukwekkende theatervoorstelling, vele workshops, sprekers en inbreng van alle bezoekers zelf. 
  Op 27 oktober vond de Actiedag 'Dit doet de Co' plaats, samen met LMSO en LOCA hebben we naar aanloop van deze dag ons best gedaan om zo veel mogelijk draagvlak te vinden voor een tegemoetkoming voor coassistenten. De dag was, mede door de inzet van vele geneeskundestudenten, een groot succes! De aandacht via nationale media was overweldigend en gaf ons een mooie uitgangspositie voor het gesprek met Minister Bussemaker. 
  Onze bestuursleden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het NVMO congres, hét congres in Nederland voor medisch onderwijs. Hier zullen wij acht verschillende presentaties houden om onze standpunten naar aanleiding van onze enquete bij beleidsmakers en docenten onder de aandacht te brengen. Thema's die we hier presenteren zijn: burn-out, arbeidsmarkt, medisch leiderschap, dedicated schakeljaar, beroepskeuze, toetsing en extracurriculaire activteiten. 
  De Geneeskundestudent houdt zich ook veel bezig met 'de toekomst van de zorg', als artsen van de toekomst praten we op veel manieren mee over de ontwikkelingen in de zorg. Denk hierbij aan het meedenken bij de visie van Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut Nederland, congressen en symposia over dit thema en stuur,- en werkgroepen van de KNMG. Om jullie een kijkje te geven in de zorg van de toekomst organiseren wij 26 november een grote themabijeenkomst. 
  Mochten jullie meer over onze activiteiten willen weten neem dan een kijkje op onze site of social media!

  Vriendelijke groet, Claudia van Woerkom

 • Het afgelopen jaar heeft De Geneeskundestudent een inventarisatie gedaan bij alle faculteiten omtrent professioneel gedrag in het curriculum. Daar viel allereerst bij op dat de curriculum makers andere ideeën hebben bij het onderwijs dan dat door de studenten ervaren wordt! Daarnaast blijkt het voor veel studenten erg moeilijk te zijn om andere aan te spreken of een melding te maken bij de faculteit als er sprake is van onprofessioneel gedrag. Omdat voorkomen beter is dan genezen is De Geneeskundestudent het afgelopen druk bezig geweest met het schrijven van een Handreiking professioneel gedrag voor geneeskundestudenten. Hierin staan casus beschreven die veel van jullie zullen herkennen uit de praktijk. Na iedere casus staan een aantal suggesties wat te doen in zo’n situatie. In veel gevallen open deuren, maar een doel van deze handreiking is ook om de discussie op gang te brengen over aanspreekgedrag. Zo publiceerde de KNMG afgelopen week het document optimaal functioneren voor artsen waarin ook wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat de skills voor professioneel handelen al in de studie worden aangeleerd, waaronder elkaar aanspreken. Om de discussie meer vorm te geven zal in januari ook een discussie avond worden gehouden over dit thema, waarvoor alle studenten zijn uitgenodigd hun ervaringen te delen.  Daarnaast zal De Geneeskundestudent zowel het rapport over professioneel gedrag in het curriculum als de Handreiking terugkoppelen naar alle faculteiten de komende maanden om ook op die manier veranderingen te bewerkstelligen. Meer informatie over de debatavond en de Handreiking is te vinden op onze website en de Facebookpagina!

  Lees hier de handreiking: Handreiking voor professioneel gedrag